MAKITA


Makita je renomirana globalna kompanija koja je izgradila posebnu poziciju u segmentu profi maA?ina i alata. Makita alati jesu pravi profesionalni alat koje odlikuje dugotrajnost i pouzdanost u radu. ReA? je o kompaniji koja posluje viA?e od 100 godina a tako duga uspeA?na istorija poslovanja je sigurni dokaz kvaliteta. Kompanija je osnovana u gradu Nagova 1915 godine kao radionica za popravku rasvete, motora i transformatora. VeA� 1930 godine Makita internacionalizuje poslovanje prvim izvozima u tadaA?nji Sovjetski Savez. Pedesetih godina 20 veka kompanija lansira alatku elektriA?nu rendisaljku sa kojom je uA?injen dodatni znaA?ajn proboj na ino trA?iA?ta.

Makita Srbija – Paleta poizvoda
Danas Makita poseduje viA?e fabrika na nekoliko kontinenata i predstavlja ultimativan svetski brend. Posebno se moA?e staviti akcenat na akumulatorskom programu gde makita spadaja u grupu najveA�ih i najznaA?ajnijih svetskih proizvoA�aA?a. Akumulatorski makita alati se odlukuju maksimalnim radnim uA?inkom, dugotrajnoA?A�u baterija i standardima zaA?tite na radu A?to produkuje najbolji odnos cena kvalitet. Proces proizvodnje podrazumeva koriA?A�enje najkvalitetnijih materijala po veoma paA?ljivo kontrolisanoj tehnologiji uz maksimalno poA?tovanje standarda kontrole kvaliteta. Danas su pored klasiA?nih makita proizvoda prepoznatljive plave boje dostupni i Makita MT proizvodi crvene boje koji su cenovno prilagoA�eni privatnim korisnicima.

Makita- Akcija
Makita – Masine meseca JUNA 2018
Makita – Masine meseca JULA 2018 – 1 deo how to get plavix for free, proper viagra dosage.
Makita – Masine meseca JULA 2018 – 2 deo
Makita – AKU Ba_tenski alat
doxycycline malaria buy online.

Comments are closed.